top of page

Användarvillkor

Dessa villkor reglerar användningen av webbplatsen www.maklarvarderingar.se.

Tjänsten tillhandahålls av Anisma Holding AB, 559175-9385.

§1 Tjänsten

   I. Mäklarvärderingar.se är en kostnadsfri tjänst som ger dess användare en statistisk bostadsvärdering baserat på de uppgifter som användaren uppger.
 

   II. Genom att fulla i formuläret på Mäklarvärderingar.se och acceptera villkoren ger du Mäklarvärderingar information om din bostad och dina personuppgifter.
 

   III. Värderingen som erbjuds beräknar ett vägledande pris för användarens bostad baserat på den information som anges av användaren. Värderingen baseras på en matematisk modell som uppdateras utifrån offentlig information och användarinmatning. Träffsäkerheten av värderingen beror på mängden tillgängliga data i området. Mäklarvärderingar ansvarar inte på något sätt för noggrannheten eller korrektheten av värderingen eller för dess felmarginaler. Mäklarvärderingar ansvarar inte heller för eventuella ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på användningen av tjänsten.

 

   IV. Mäklarvärderingar äger rätt att förmedla de uppgifter du lämnar till en fastighetsmäklarbyrå som kan komma att kontakta dig. Genom att acceptera villkoren godkänner du ovan villkor.
 

§2 Ansvar

   I. Mäklarvärderingar är endast involverad i upprättandet av kontakt mellan användaren och leverantören. Mäklarvärderingar är därmed inte involverade i hur leverantörerna formulerar erbjudanden eller de fördelar leverantörerna erbjuder.
 

   II. Användandet av Mäklarvärderingar.se sker på eget ansvar. Avtal som ingås mellan användare och fastighetsmäklare, samt innehållet för dessa avtal, är mellan fastighetsmäklaren och användaren. Mäklarvärderingar.se har därför inget ansvar i vad som avtalas mellan användaren och tredje part.

§3 GDPR

Vad hämtar vi in för personuppgifter?

 • Identitetsuppgifter som namn

 • Kontaktuppgifter som adress, mejladress och telefonnr.

 • Information om din bostad

 • Kakor/cookies och annan spårningsinformation som styr funktioner på sajten och lämnar besöks- och klickstatistik till Google.
   

Vad gör vi med dina personuppgifter?

Genom att acceptera villkoren för tjänsten godkänner du att vi delar dina bostads- och kontaktuppgifter till tredje part i syfte att ge dig en mer träffsäker värdering av en faktisk mäklare. Mäklaren kan också hjälpa dig med allmän rådgivning om bostadsmarkanden eller din bostad. Det är sannolikt att mäklaren kommer att erbjuda sina tjänster till dig.
 

Hur länge behandlas dina personuppgifter?
Dina personuppgifter sparas i två månader från att vi först kommer i kontakt. Därefter raderas dem då de saknar relevans för oss när två månader har passerat.
 

Varifrån kommer uppgifterna?
Samtliga uppgifter vi har om dig kommer enbart från dig själv.
 

Vilka andra kan dina personuppgifter komma att delas med?
Dina personuppgifter kommer att delas med upp till fyra fastighetsmäklare. Vi ser då alltid till att vidta alla rimliga åtgärder för att vara säkra på att dina uppgifter behandlas tryggt och säkert.
 

Dina rättigheter
Du har enligt lag rätt att:

 • få ett kostnadsfritt registerutdrag i textform med de alla personuppgifter vi har om dig. En del uppgifter kan du även få i ett format som är lätt att elektroniskt överföra till en annan leverantör. Det gäller endast uppgifter som du själv försett oss med (exempelvis kontaktuppgifter).

 • rätta och komplettera dina uppgifter om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga.

 • få personuppgifter raderade ur våra register om de inte längre är nödvändiga för de syften de samlades in för. 

 • invända mot att vi behandlar dina uppgifter, och tacka nej till direkt marknadsföring och eventuellt automatiserat beslutsfattande inklusive profilering.
   

Om du anser att vi inte har uppfyllt dina rättigheter enligt lagen, har du rätt att överklaga till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen), som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsärenden. Kontaktuppgifter finns på www.imy.se/kontakta-oss.
 

Läs gärna informationen på www.imy.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/.
 

§ Tvist

Tvist som uppstår mellan användaren och tjänsten ska avgöras av allmän domstol med Uppsala tingsrätt som första instans.

bottom of page